9/11 In Plane Site

Stáli za útoky z 11. září 2001 teroristé s nožíky k otvírání lepenkových krabic, nebo to bylo jinak? Tento dokument ostře kontrastuje s oficiální verzí událostí z 11. září 2001. Zkoumá detailně záběry, které jsme všichni mnohokrát viděli, stejně jako ty, které byly zveřejněny pouze jednou v živém vysílání a víckrát už ne. Upozorňuje na závažné nesrovnalosti a přináší řadu nových skutečností, o kterých jsme dosud neměli ani ponětí.

Dokument ke stažení (cca 110 Mb):
Umístění 1
Umístění 2
Umístění 3
Umístění 4

České titulky: 911 In Plane Site.srt


Počítadlo: Pocidadlo Web4U.cz
Přepis dokumentu 9/11 In Plane Site:

Vezměte prosím v úvahu, že informace, které nyní obdržíte, jsou velmi závažné. Nepředkládáme žádné závěry, přinášíme pouze důkazy a úsudek necháváme na Vás samotných.

Důležité je zmínit se o tom, že videozáznam, který uvidíte, pochází od četného množství největších zpravodajských agentur ve Spojených státech, jež sledovaly události odvíjející se 11. září 2001.

Vynaložili jsme velké úsilí, abychom kontaktovali tyto zpravodajské agentury a obdrželi videozáznam, na nějž upozorňujeme. Nicméně většina z těchto pokusů byla marná, bylo nám pouze sděleno, že žádné licence nebudou udělovány.

Nejdříve jsme se museli pozastavit a znovu se zamyslet nad naší pozicí ohledně uvedení tohoto dokumentu. Ale po pečlivé úvaze jsme nemohli nechat tyto informace stranou Američanů a samozřejmě také celosvětové společnosti vzhledem k tomu, že mají vliv jak na národní, tak na globální bezpečnost.

11. září změnilo svět.

Tento dokument změní 11. září.

Říká se, že každá pravda prochází třemi fázemi. První z nich je popírání. Druhá fáze je příkrá opozice. 3. fáze je akceptování a přijetí do všeobecného povědomí. Zatímco budete sledovat tento dokument, mějte na paměti, že lidé, kteří jej zhlédnou, budou pravděpodobně spadat do jedné z těchto 3 kategorií. První skupina bude absolutně popírat, že to, co sledují může být vůbec pravda. Druhá skupina lidí se bude ostře stavět proti zveřejnění takovéhoto typu informací a udělá vše pro to, aby zdiskreditovala původce sdělení, aniž by věnovala pozornost zprávě samotné. A pak zde pravděpodobně bude třetí skupina lidí, kteří se opřou do svých pohodlných sedaček a řeknou: Nepřekvapuje mě to, dávno jsem to tušil.

Vezmeme-li to v potaz, můžeme zkusit malou slovní asociaci. Řeknu slovo a Vy zkusíte říct první slovo, které vás v té souvislosti napadne. Konspirační... (pauza) ...teorie, napadne většinu lidí. Jsme zvyklí spojovat slovo teorie se slovem konspirace, protože konec konců žádná konspirace nemůže být reálná, všechno jsou to jen teorie, že ano? Nicméně ve spojení konspirační teorie jsou dvě slova, prvním je slovo konspirace, druhým slovem je teorie. Dle definice je teorie předpoklad, myšlenka, koncept, hypotéza. Dám vám příklad. Teoreticky, pokud si koupím lístek do loterie, mohu vyhrát cenu. Dokud si lístek nekoupím, je má výhra pouze teoretická. Ale jakmile si jej koupím, výhra už není teorií, stává se možností. A čím více lístků si koupíte, tím je zde větší možnost, a eventuálně pravděpodobnost, že se výhra dostaví. Stejně je tomu v případě konspirační teorie. Dokud neexistují důkazy, neexistuje konspirační teorie. Jakmile však máte část důkazního materiálu, a nezáleží na tom, jak je chatrný či podružný, stává se z teorie možnost. A čím více důkazního materiálu je shromážděno, tím zde existuje větší možnost a eventuálně pravděpodobnost, že se jedná o konspiraci.

V tomto dokumentu budete sledovat důkazy. A bude na Vás, abyste rozhodli, zda se jedná o konspirační teorii, nebo skutečně o konspiraci.

George W. Bush: Netolerujme nestoudné konspirační teorie týkající se útoků z 11. září, záludné lži, které se pokoušejí přesouvat zodpovědnost směrem od samotných teroristů, od těch, jež jsou vinni.

11. září 2001 se během hodiny a čtvrt postupně odehrály čtyři události. První z nich nastala v 8:45 standardního východního času, když let č. 11 společnosti American Airlines narazil do severní věže Světového obchodního centra. O osmnáct minut později v 9:03 východního času let č. 175 společnosti United Airlines zasáhl jižní věž Světového obchodního centra. A dále v 9:43 bylo hlášeno, že let č. 77 společnosti American Airlines zasáhl Pentagon. V 10:00 východního času se pak letadlo společnosti United Airlines, let č. 93, zřítilo v Shanskville v Pensylvánii.

Pomineme-li možnost neuvěřitelné shody okolností, lze bezpečně předpokládat, že všechny tyto čtyři události jsou spolu nevyhnutelně spjaty? A můžeme stejně tak bezpečně předpokládat, že pokud najdete jednu osobu nebo společnost, zapletenou do jedné z těchto událostí, bude pravděpodobně zapojena také do ostatních? Budeme-li pokračovat v tomto sledu myšlenek; jelikož se nikdo věrohodně nepřihlásil k zodpovědnosti, není snad správné se domnívat, že všichni ti, jež byli zapleteni - tyto společnosti nebo agentury nebo skupiny, které byly zapojeny do událostí 11. září - by udělaly cokoliv co by bylo v jejich silách, aby zamlžily, odvrátily pozornost, překroutily nebo ututlaly jakoukoliv informaci, která by mohla vést k jejich odhalení? A pokud je to pravda, není také správné se domnívat, že pokud najdete někoho - skupinu, agenturu, společnost - která se podílí na zamlžování, odvracení pozornosti, překrucování nebo tutlání jakýchkoliv informací spojených s událostmi 11. září, není správné domnívat se, že to napovídá o možném podílu nebo dokonce vině na událostech 11. září?

Vezměte to v potaz, až budeme sledovat důkazní materiály z 11. září.

Hlas svědka zásahu Pentagonu: Chci říct - bylo to jako řízená střela s křídly, letělo to přesně támhle a narazilo přímo do Pentagonu. Obrovská exploze, velká koule ohně, začal stoupat dým...

Krátce po 11. září, jak to tak vět šinou bývá, se vyrojilo mnoho konspiračních teorií o tom, co se vlastně stalo 11. září 2001. A protože mnoho těchto teorií nebylo podloženo důkazy, nevěnovali jsme jim příliš mnoho pozornosti. Nicméně v únoru 2002 upoutala mou pozornost stránka nazvaná Pátrání po Boeingu, otestuj své smysly. Originál této web stránky uveřejnil Francouz a je celá ve francouzštině; vznesla některé velmi vážné otázky týkající se toho, co se ve skutečnosti stalo v souvislosti s Pentagonem. Konec konců jsme všichni viděli veliký otvor, který byl způsoben dopadem Boeingu 757, jenž zasáhl Pentagon 11. září v 9:43. Ale v souvislosti s některými z fotografií, které jsou zveřejněny na této webové stránce, vyvstaly velmi závažné otázky ohledně toho, co se ve skutečnosti stalo. Některé fotografie ukazují menší otvor a v některých případech odhalují, že je nemožné, aby Boeing 757 způsobil takový typ poškození. Zahájili jsme vlastní pátrání a začali jsme tím, že jsme nahlédli do některých z oněch časopisů, jež jsme všichni mohli vidět u pokladen v supermarketech krátce po událostech 11. září. Jak jsem se tak probíral těmi fotografiemi, měl jsem v hlavě jediný cíl, a to dokázat tomu Francouzi, že se na své stránce Pátrání po Boeingu mýlí. Přece musí existovat nějaký důkaz v podobě fotografie, ze které by bylo patrno, že do Pentagonu narazil Boeing 757. Ale jak jsme postupně procházeli všechny ty fotografie, nemohli jsme najít ani jednu, která by ukazovala cokoliv: ocasní část, příď, trup, křídla, motor, kola, zavazadla, sedačky, nic. Nenašli jsme ani jednu fotografii, na které by byly jakékoliv rozpoznatelné trosky Boeingu 757. Krom toho, když se podíváte na velikost otvoru do Pentagonu, má přibližně 65 stop napříč (asi 20 m), výška Pentagonu je přibližně 73 stop (asi 22 m). Od jednoho konce křídla k druhému měří Boeing 757 124 stop, 10 palců (asi 38 m). Od přídě k ocasní části je 757 dlouhý 155 stop a 10 palců (asi 48 m). Výška je 44 stop, 6 palců (asi 13,5 m). Nicméně když se podíváte na otvor v Pentagonu, přijdete na to, že má pouze asi 65 stop (asi 20m) v průměru. Jak se může letadlo uvedených rozměrů vejít do 65 stop velkého otvoru?

Při dalším ověřování jsme přišli na to, že poškození Pentagonu bylo zcela a naprosto neslučitelné s poškozením, které způsobila letadla, jež zasáhla Světové obchodní centrum. Myslím tím fakt, že letadla, která zasáhla Světové centrum vytvořila tak intenzivní žár, že roztavil ocel a způsobil tak pád budov, alespoň to tak bylo prezentováno. Avšak když se podíváte na levou stranu Pentagonu, všimnete si, že kouřem nebo žárem je poškozen jen velmi málo, lze-li tam vůbec poškození takovéhoto typu nalézt. Na třetím poschodí vidíme velmi jasně skříňku s počítačovým monitorem. Bez poškození. A na prvním poschodí vskutku velice kuriózní pohled - dřevěný stolek a na něm otevřená kniha. Stránky nejsou ani ožehnuté. Navíc všechna inkriminovaná letadla měla před sebou transkontinentální let, což znamená, že měla ještě většinu paliva, když zasáhla příslušné cíle. Znamená to, že by z Boeingu 757, který zasáhl Pentagon, vzplanulo přibližně 8600 galonů (32 500 litrů) zbývajícího paliva. Znovu se díváme na tu fotografii a ptáme se: Odpovídá poškození způsobené žárem a kouřem takovému množství vzníceného paliva?

Slečna Terese Anye, kvalifikovaná environmentální specialistka a členka Environmental Assessment Association (Sdružení pro posuzování škod na životním prostředí) nám po krátkém telefonním rozhovoru zaslala dopis, ve kterém píše, že množství paliva, které by mělo zbývat v nádržích letadla ve chvíli, kdy zasáhlo Pentagon, by v podstatě přeměnilo inkriminovanou sekci Pentagonu v suť a hořelo by několik dní. A těch 8600 galonů paliva by mělo hodnotu 86 mil. BTU (25,2 MWh). Také konstatovala, že přihlédneme-li k celkové hmotnosti tohoto letadla v součinnosti s jeho rychlostí, Pentagon by měl být smáčknut na placku. Také únik 8600 galonů by musel vyústit ve velmi rozsáhlý projekt odstranění a likvidace půdy, protože kontaminovaná zemina by byla považována za nebezpečný odpad dle článku 40 Zákoníku federálních nařízení. Rovněž pokud vezmeme v úvahu celkovou hodnotu tepelného výkonu leteckého paliva JP 8 při 86 mil. BTU, teplota ohně v Pentagonu by přesahovala 3000° F (1650° C). Můžeme očekávat, že takový oheň by hořel celé dny a byl by vidět na míle daleko.

Další zajímavou otázku představují fotografie zhroucené oblasti Pentagonu. Pokud se zaměříte na horní poschodí a oblast střechy, vypadá to tak, že se ta oblast jednoduše zhroutila a není zde patrné žádné poškození způsobené nárazem ocasní části, která byla 43 stop vysoká. Jak by mohl Boeing 757 narazit do Pentagonu a nezanechat žádnou stopu po nárazu v místech, kde by ocasní část měla zasáhnout horní poschodí?

Krátce poté, co byly vzneseny tyto otázky a téma bylo otevřeně diskutováno v našem rozhlasovém pořadu the Power Hour, bylo zveřejněno těchto pět snímků z bezpečnostní kamery v Pentagonu. Jediným problémem je, že těchto pět snímků vyvolává více otázek, než na kolik odpovídá. Za prvé: Proč je v levém dolním rohu obrazovky nesprávné datum? Za druhé: Z těch snímků vůbec není patrné, že to, co narazilo do Pentagonu, byl Boeing 757. A za třetí se mnoho lidí ptá: Tohle je jediná bezpečnostní kamera, která byla v Pentagonu v provozu? Pentagon. Nervové centrum armády Spojených států. Pravděpodobně nejvíce zabezpečená budova v zemi. A toto je jediný dostupný videozáznam nejodpornějšího útoku, jaký kdy byl na Pentagon zaznamenán? Kam směřovaly objektivy zbytku bezpečnostních kamer? Co bezpečnostní kamery na chodbách Pentagonu? Každý centimetr Pentagonu je pod kamerovým dozorem! Kde jsou všechny ty kamery?

Také jsme měli zprávu o benzínové pumpě, jejíž kamera byla namířena přesně ve směru, kde měl Boeing 757 zasáhnout Pentagon. Bylo nám oznámeno, že krátce po události se u pumpy objevili úředníci a zkonfiskovali videozáznam.

Kromě všech těch časopisů, které zaplavily novinové stánky a stojany u pokladen v supermarketech, vyšlo i velké množství knih, které zaplavily lokální obchody s knihami a v některých případech i příslušné sekce obchodů s potravinami. Jednou z nich je America Attacked (vydal University press of Carolina, editoři Sarah Jess, Gabriel Beck, R. Joseph). Ve vztahu k útokům na Pentagon stojí na straně 194 toto: letoun vytvořil kráter široký 100 stop (30,5 m), který roztrhl zdi všech pěti podlaží budovy, a zbořil zdi nejzevnějších prstenců, jež obtáčejí Pentagon.
<
Ptáme se: Vidíte na tomto obrázku 100 stop široký kráter? Nebo 50 stop široký? Co tento obrázek, nebo tento? Zdá se, že tam vůbec žádný kráter nebyl! A text pokračuje: ...roztrhl zdi všech pěti podlaží budovy, a zbořil zdi nejzevnějších prstenců, jež obtáčejí Pentagon. Je bez debaty, že vnější prstence Pentagonu se vskutku zhroutily. Viděli jsme obrázky z jednoho úhlu, pak z jiného úhlu, a Amerika těmto snímkům porozuměla. Všichni jsme přijali fakt, že poškození způsobil dopadnuvší Boeing 757. Ale krátce po vydání článku Od podvodu k odhalení nám byly zaslány fotografie, které byly pořízeny zjevně těsně po události a ještě předtím, než se zhroutila vnější zeď.

Když jsme zkoumali tyto fotografie, zcela zřetelně bylo vidět, že diskutovaná oblast není zhroucená. Ve skutečnosti poskytuje velmi chatrný důkaz o otvoru, který by byl dost velký na to, aby se do něj vměstnal Boeing 757. Otvor, který vidíme, má přibližně 14 až 16 stop (4,3 - 4,9 m) v průměru. Otázka: Jak se může vejít Boeing 747 do otvoru o průměru 16 stop a nezanechá žádné poškození či trosky vně Pentagonu? To jsou závažné otázky, které jsou hodny přezkoumání.

Pojďme se podívat na některé z fotografií, které byly pořízeny před tím, než se vnější zeď Pentagonu zhroutila.

Na této první fotografii vidíme hasiče, kteří táhnou hadice od hasičského vozu. Na popředí vidíme cívky s vinutím, které byly ponechány na trávníku před Pentagonem, konec konců - tato sekce Pentagonu byla renovována. Využijeme cívky jako referenční body.

Napravo od těchto cívek a na přední straně Pentagonu můžeme zaznamenat, že kousek betonového průčelí je odštípnutý. Toho také využijeme jako referenčního bodu až budeme zkoumat tyto fotografie. Nalevo od této oblasti s odštípnutým průčelím lze jasně pozorovat, že Pentagon se ještě nezhroutil. Vidíme několik hořících míst a tato oblast se zdá být jedinou sekcí, kde je možné spatřit otvor o průměru přibližně 14 - 16 stop. Otázka: Jak se může Boeing 757 vejít do 16 stop velkého otvoru a nezanechat žádné trosky před budovou?

Dále také vidíme, že střecha budovy vykazuje poškození, ale dosud se nezhroutila.

Na této fotografii sleduje užaslý pozorovatel přesně totéž, co vidíme my. Pentagon se ještě nezřítil. A opět, není zde ani náznak jakýchkoliv trosek z jakékoliv části letadla - žádná ocasní část, žádný trup, žádná křídla, žádná kola, žádné motory, sedačky, zavazadla - nic vně Pentagonu. Střecha Pentagonu je jasně viditelná a opět je prohnutá, ale ještě se nezřítila.

Při zkoumání následující fotografie se dobře podívejte do levého dolního rohu, uvidíte vůz číslo 331 Metropolitní washingtonské letištní správy. Mluvili jsme s velitelem tohoto vozu. Velitel Plower souhlasil s tím, že přijde do naší rozhlasové relace spolu s 2 svými muži. Ale hodinu před vysíláním návštěvu ve studiu zrušil. Bylo nám řečeno, že uvedení hasiči byli nasazeni na neurčitý výjezd. Když si prohlédneme tuto fotografii, vidíme pěnu stříkající na průčelí Pentagonu a zmiňovaná oblast opět ještě není zhroucená. A přímo uprostřed fotografie je možné spatřit velkou oblast, kde se odlomil kus betonového obkladu a zdá se, jako by to byl jediný významný otvor v čelní stěně Pentagonu. Je tento otvor dost velký, aby se do něj vešel Boeing 757? A kde jsou jeho trosky?

Na této fotografii opět vidíme vůz 331 a pěnu stříkající na průčelí Pentagonu. Všimněte si - blízko středu fotografie vidíme horní patra Pentagonu těsně před zřícením, ale také si všimněte, že se nezdají být nějak zvlášť poškozená. Otázka: Pokud je výška Boeingu 757 44 stop, 6 palců, měl by na horních patrech být patrný nějaký bod nárazu a když se podíváme na tyto obrázky, nezdá se, že by tam narazilo cokoliv z ocasní části letadla. A znovu: žádné viditelné trosky na trávníku před budovou. Když byly tyto fotografie pořizovány, byli na dějišti i kameramani z několika sítí, aby zachytili hasiče v akci, jak válčí s plameny na čelní straně Pentagonu.

Fox TV News: A nyní jsme ve spojení s Jimem Anglem, který je připraven ve Washingtonu. Jime, co nám můžeš říct o tom ohni na vnější straně Pentagonu. Jime Angle, slyšíme se?

Jim Angle: Ze všeho nejdříve vám mohu říci, že cesty okolo Bílého domu, silnice okolo Bílého domu byly před několika sekundami zablokovány. Členové uniformované divize tajné služby doběhli ke křižovatkám a začali odklánět dopravu. Téměř u každého bloku kolem Bílého domu jsou pohotovostní vozy. Silnice jižně od Bílého domu byla také zablokována. A jak jistě víte, Bílý dům byl evakuován. Federální zaměstnanci, kteří opustili budovu ve strachu před dalším útokem, stojí na rozích ulic v prostoru Bílého domu a v jeho okolí. Když přijíždíte směrem od Virginie do Washingtonu, asi dvě míle od Pentagonu je vidět kouř, valící se z budovy. Mohutná oblaka kouře. Většina z lidí přijíždějících do města zastavuje na okraji dálnice, která bývá jinak velmi frekventovaná, usedají a v úžasu sledují, jak se ze symbolu utváření obrany Spojených států zvedá dým. Stejný úžas panuje v celém Washingtonu. Lidé neví, co si mají myslet. Mnoho federálních zaměstnanců stojí tady kolem v této oblasti a sledují, jak jsou silnice postupně blokovány a jak přijíždějí a odjíždějí pohotovostní vozidla. Nevíme přesně, za jakým účelem, ale jistě je zde spojitost s bezpečností...

Co mohlo způsobit takový druh poškození? Co mohlo zapříčinit vznik otvoru 14 až 16 stop v průměru a prorazit tři z prstenců Pentagonu? Nezapomínejte na to, že každý prstenec Pentagonu má vnější a vnitřní zeď. Každá zeď představuje asi 18 palců (46 cm) ocelí vyztuženého betonu. To znamená, že každý prstenec představuje 36 palců (92 cm) ocelí vyztuženého betonu, celkem přibližně 9 stop ocelí vyztuženého betonu. Otázka - Může Boeing 757 prorazit 9 stop ocelí vyztuženého betonu, zanechat otvor o průměru 14 až 16 stop a nezanechat žádné trosky? Pokud ne, co může způsobit takový typ poškození?

Náš rozhlasový pořad the Power Hour poslouchalo mnoho veteránů a vojenských expertů. A mnoho z nich volalo a souhlasilo, že to nemohl být Boeing 757, který způsobil tento typ poškození, a že to ve skutečnosti muselo být něco jiného. Co mohlo způsobit takovéto poškození? Někteří to označili jako protibunkrovou střelu nebo řízenou střelu.

Zatímco tato polemika prosakovala během roku 2002, v lednu roku 2003 byla celá záležitost obnovena, když společnost American Society of Civil Engineering (Americká společnost civilního inženýrství) vydala hlášení nazvané Hlášení o funkčních charakteristikách budovy Pentagonu. Tato zpráva byla vytvořena v CNN a obsahuje animaci, která demonstruje, jak Boeing 757 naráží do Pentagonu a likviduje 50 podpůrných pilířů. Když se znovu zadíváme na tyto fotografie, ptám se, vidíte podpůrné pilíře, které byly zničeny? Které podpůrné pilíře byly zničeny? Jak je možné, že Americká společnost civilního inženýrství může zveřejnit takovou zprávu, když fotografie jasně ukazují, že celá zpráva je diskutabilní?

George W. Bush: V Tennessee je takové staré pořekadlo, vím, že je to v Texasu, nejspíš v Tennessee, které říká: Podvedeš mě jednou, hanba, hanba na tebe, obalamutilo mě to, příště už mě neošálíš.

Víte, jsou tací, kteří viděli tyto obrázky a slyšeli tyto informace poprvé a nevyhnutelně museli položit tuto otázku: Dobře, když tedy to letadlo nenarazilo do Pentagonu, kam se podělo? Odpověď je, že nevím, kam se podělo. Vzhledem ke všemu, co vím, může ležet 200 stop pod hladinou Atlantiku. Ale znovu, nebyl jsem to já, kdo řekl, že let 77 narazil do Pentagonu. Byla to NBC a CBS a ABC a CNN a FOX a všechny ostatní zpravodajské agentury. Otázka by měla být položena takto: Pokud let 77 narazil do Pentagonu, tak kde je? A nezapomeňme na to, že pokud nalezneme někoho - skupinu, agenturu, která má co do činění se zamlžováním, odvracením pozornosti, překrucováním nebo tutláním jakýchkoliv informací o jakýchkoliv událostech 11. září, není to snad známkou možné účasti a třeba i viny na událostech 11. září?

Pojďme se teď přesunout k tomu, co se stalo v New Yorku 11. září ráno.

Toto jsou pouze některé z těch obrázků, které jsou nesmazatelně vryty do paměti každého muže i ženy na povrchu této planety, kteří zrovna seděli v blízkosti televize to ráno 11. září 2001. Většina z nás nikdy nezapomene, kde jsme byli a co jsme dělali v tento den.

Hned po 11. září se vynořilo mnoho konspiračních teorií, které se snažily vysvětlit jak a proč se věže zhroutily. V tom se tato událost neliší od většiny ostatních historických událostí, od zavraždění Johna F. Kennedyho po jeho bratra Roberta Kennedyho. A od vraždy Martina Luthera Kinga a Johna Lennona po explozi v Oklahoma City, která zničila budovu Mura v roce 1995 a pádu letu 800 společnosti TWA. Po všech těchto událostech se objevily konspirační teorie, které se snažily objasnit tyto události.

11. září se hodně mluvilo o explozích, které se opakovaly kolem a uvnitř budov. Některé z těchto zpráv byly vysílány v televizi, ale pouze jednou. Pojďme se podívat na některé z těchto reportáží a připomenout si, co se stalo 11. září.

Žena na ulici: To nebyly American Airlines, to nebyly American Airlines

moderátor: ...Marc Birnbach, zaměstnanec Fox News, je s námi na telefonu. Marc byl svědkem, jak jsme porozuměli. Marku, byl jsi dost blízko na to, abys mohl na letadle spatřit nějaká označení?

Marc Birnbach: Zdravím vás, pánové. Ano, bylo to... určitě to bylo modré logo. Bylo to jako kruhové logo vpředu na letadle. Poblíž... určitě to bylo poblíž předku. Rozhodně to nevypadalo jako komerční letadlo. Neviděl jsem po straně žádná okna a... rozhodně velmi nízko. Jsem hrozně vystrašený. Jsem z toho úplně mimo. Nemůžu uvěřit tomu, co jsem právě viděl.

moderátor: Ano, všichni jsme otřeseni. Díváme se tady na živý přenos, ale vyšší patra Světového obchodního centra na Manhattanu jsou nyní v plamenech poté co do jeho stěn zřejmě narazila dvě velká letadla, mluvíme tady o tryskových dopravních letadlech, kolem 9. hodiny ráno. Marku, pokud co říkáš, je pravda, mohla by to být nákladní letadla nebo něco tak, říkal jsi, že jsi neviděl po straně žádná okna?

Marc Birnbach: Neviděl jsem po stranách žádná okna, viděl jsem nízko letící letadlo, byl jsem asi blok od metra v Brooklynu a to letadlo kleslo velmi nízko, a jak říkám, nebylo to běžné letadlo, podobné těm, jaká jsem dosud vídal na letišti, bylo to letadlo s modrým logem vpředu a prostě nevypadalo, že by patřilo do téhle oblasti, abych byl upřímný, myslím tím, že to nebyla nehoda.

(výpovědi svědků, zpravodajství)

To nebyly American Airlines.

Celý vršek budovy prostě vybouchl...

Je to druhá exploze...

...a další exploze...

Dostáváme nyní zprávy o čtvrté explozi ve Světovém obchodním...

Právě zazněla mohutná detonace...

Téměř to vypadá jako jedna z těch implozí, které vídáváme...

Slyšeli jsme velmi silný výbuch, explozi... Otázkou ovšem zůstává, proč tato exploze nastala...

Víte, zda zazněly nějaké výbuchy před pádem budovy?

Mně to znělo jako exploze...

...ale mohutná exploze...

Viděl jsem ty dvě budovy. Myslím, že to byla bomba, protože byly slyšet dvě...

Domníváme se, že toto jsou vlastně trosky jednoho z letadel, které narazilo do jedné z věší Světového obchodního centra. Na místě je FBI, jak můžete vidět. Obehnali tuto oblast. Fotografovali a zabezpečovali ji těsně předtím, než zazněla ta mohutná exploze, kterou jsme všichni slyšeli a cítili.


Ve vydání magazínu People z 24. září 2001, je na straně 24 interview s Louisem Cacchiolim, 51 letým hasičem z vozu 47 z Harlemu v New Yorku, který řekl: Byli jsme první v druhé věži po nárazu letadla. Bral jsem hasiče výtahem nahoru do 24. patra, abychom se dostali na pozice a evakuovali zaměstnance. Při poslední jízdě výtahem explodovala bomba. Pomysleli jsme si, že jsou v budově instalovány nálože.

Louis Cacchioli nebyl jediným hasičem, který prohlašuje, že slyšel exploze výbušnin nebo demoličních náloží uvnitř a okolo Světového obchodního centra.

Hasiči: Ušli jsme nejméně dva bloky a pak jsme začali utíkat. Bylo to jako by mizelo patro za patrem, jakoby ta patra byla odpalována, jakoby plánovali zlikvidovat budovu...

Viděli jsme četné zprávy o explozích, bombách, demoličních náložích, implozním zhroucení věží. Ale viděli jsme nějaký videozáznam, něco co by mohlo podpořit tato konkrétní obvinění? A tato obvinění byla vznesena hasiči a úředníky, kteří byli na místě a věděli o čem mluví. Existuje jeden velmi zajímavý videozáznam, který vysílala CNN živě, zatímco zpovídala Toma Clancyho a úžasné je, že tento videozáznam byl odvysílán jednou a již nikdy nebyl opakován. Pojďme se na něj podívat.

Když se díváme na tento záznam, první věc, kterou si chceme zaznamenat je, že obě věže stále stojí. Slunce nad New Yorkem právě vyšlo, je 9:30 ráno, takže kamera se dívá ze západu směrem na východ a kouř je unášen směrem k Brooklynu nebo pryč od kamery na jihovýchod. Díky tomu je jasně vidět levá strana čili severní strana věží v oblasti Světového obchodního centra. Sledujte levou věž směrem dolů až na úroveň ulice, je vidět celá věž až k nižším budovám.

A nyní otázka. Pokud obě věže ještě stojí a dým je unášen pryč, čím je tento mohutný oblak kouře přibližně 50 až 60 poschodí vysoký, který stoupá z oblasti Světového obchodního centra? Tento záznam byl vysílán jednou živě a nikdy nebyl opakován, jak již jsem řekl. Proč nám nebyl ukázán znovu a proč se tato skutečnost nedostala k americké veřejnosti a světu? Toto je zásadní událost. Nikdy se o ní nemluvilo, ani nebyla zkoumána, protože odporuje jednoduchému útoku letadel narážejících do věží. Jak může tento oblak dýmu stoupat od základů věží, když žádná z věží ještě nespadla? Když se díváme na tento videozáznam, je nutné se zmínit ještě o jedné důležité věci. Zdá se, že ten stoupající oblak dýmu se rozprostírá na sever a na západ od oblasti Světového obchodního centra. Otázka: Existuje nějaký další fotografický důkaz, který by ukázal explozi nebo oblak dýmu, který se rozprostírá na sever a na západ od věží Světového obchodního centra před jejich zřízením?

Slyšeli jsme výpovědi očitých svědků z řad hasičů, které naznačují, že při pádu věží Světového obchodního centra byly použity bomby, výbušniny, možná detonační nálože. Je jakýkoliv důvod věřit tomu, že při pádu jižní nebo severní věže nebo budovy 7 byly použity detonační nálože? Hasič říká: bum bum bum bum bum, takhle to šlo dolů. A mnoho televizních reportérů hlásilo, že když se budovy hroutily - severní i jižní věž a zrovna tak budova 7 - všechny se sesuly jako při řízené demolici.

Pojďme si poslechnout zvukový záznam Larryho Silversteina, nájemce Světového obchodního centra, jak poskytuje interview stanici CBS.

Larry Silverstein: Pamatuji si, jak mi volal velitel hasičů, říkal mi, že si není jistý, jestli budou schopni zvládnout oheň. A řekl: Víte, máme takové ztráty na životech, možná by bylo nejrozumnější to strhnout. A udělali to rozhodnutí budovu strhnout a pak jsme ji viděli se zhroutit.

Zpravodajství: Asi před hodinou se zřítila budova 7 Světového obchodního centra. 42 podlažní budova, oslabená devastací, ke které došlo dříve v průběhu dneška.

Všichni jsme již v televizi viděli řízené demolice. Úřední budovy, sportovní stadiony, všechny strženy řízenými náložemi. Příprava takové řízené demolice zabere týdny plánování.

Je nutné zaměstnat odborníky a provést strukturální analýzu budov, zkoumat, na které nosníky, na které traverzy je třeba umístit nálože. Posléze musí přijít tým expertů přes výbušniny, připravit nálože a spojit je dráty do řady. A potom, když je vše jisté, nechají budovu zhroutit, tedy strhnou ji.

Věříme tomu, že 8 hodin po překvapujícím útoku v New Yorku byli schopni strhnout budvou 7? Jak je to možné, pokud to nebylo plánováno předem? A pokud plánovali umístit detonační nálože v budově 7, je možné, že byly nálože v budově 6? Nebo 5? Nebo 4? Nebo v severní věži? Nebo v jižní věži?

Hasiči: Ušli jsme nejméně dva bloky a pak jsme začali utíkat. Bylo to jako by mizelo patro za patrem, jakoby ta patra byla odpalována, jakoby plánovali zlikvidovat budovu...

Dámy a pánové, zatím jsme viděli, že jsme byli oklamáni, ne-li přímo obelháni v mnoha záležitostech týkajících se 11. září. Počínaje polemikou o tom, zda let 77 opravdu narazil do Pentagonu, nebo ne, až po spory o tom, zda byly při zřícení budov WTC použity bomby, výbušniny nebo demoliční nálože. Rovněž je zde Larry Silvestein, který připouští, že když došlo na budovu 7, učinili rozhodnutí strhnout ji. A nyní se dostáváme k hlavním událostem 11. září, do severní a jižní věže narazila dopravní letadla, pravděpodobně unesená teroristy. Pojďme se podívat na některé videozáznamy, které jsme již mnohokrát viděli.

15. dubna 2004 jsme obdrželi zprávu, která nás upozorňovala na stránku nazvanou www.letsroll911.org. Phill Jayhan, webmaster této stránky, zpomalil videoklipy, které jste viděli, prozkoumal je snímek po snímku a to, co našel bylo ohromující. Nalezl několik různých anomálií, které by měly být prozkoumány a diskutovány. Za prvé: co je připevněno zespodu k trupu letadla, které zasáhlo jižní věž? A za druhé: co je to za rychlý záblesk, který se objeví těsně před tím, než letadlo narazí? Když jsme se poprvé dívali na tento záznam, řekl jsem si pro sebe: Ten záznam mohl být bez problémů zfalšován. Chtěl jsem to prověřit. A tak jsme vyhledali DVD nazvané America Remembers (Amerika si pamatuje), které jsme zakoupili krátce po 11. září, a které pochází přímo od CNN. Vzali jsme toto DVD, vložili jej do přehrávače a prozkoumali právě ten klip, který jste před chvílí viděli. Pojďme se na to podívat.

Pojďme se znovu podívat na tento klip, tentokrát zpomaleně, ale než tak učiníme, uvědomme si, že někdy je nejlepší místo, na které lze něco ukrýt takové, které je všem na očích. Všichni jsme tento videoklip viděli, a existuje mnoho publikací, které převzaly snímky z tohoto videa a zveřejnily je ve stovkách časopisů. Zde je příklad. Na straně 3, celostránková zvětšenina tohoto snímku. A v tomto časopise je snímek uveřejněn na straně 4. A na této knize, o které jsme mluvili již dříve, je na zadní straně obalu. Zkuste si vzít vlastní časopis nebo knihu a pokud máte videozáznam, dobře se na něj podívejte, všichni něco takového máme. Teď se pojďme podívat na tento záznam zpomaleně. Jak se letadlo přibližuje k jižní věži, dobře si prohlédněte trup letadla, zdá se, že je k němu něco připevněno. A ve chvíli, kdy naráží do budovy, objeví se záblesk. Podívejme se na to ještě pomaleji.

Velice pozorně si ještě jednou prohlédněme tento videozáznam. Jak se letadlo přibližuje, nelze popřít, že je něco připevněno k trupu letadla a při kontaktu se objeví zřetelný záblesk. Najdou se tací, kteří řeknou, že je to optický klam, odraz světla. Mějte na paměti, že pokud držíte v ruce zrcátko a odrážíte sluneční paprsky, odraz jde pouze tam, kam jej namíříte. Odraz lze proto spatřit pouze ze specifického úhlu. Podívejme se na tuto událost z odlišného úhlu.

A teď se na to podívejme znovu z třetího úhlu.

A ještě jednou ze čtvrté pozice.

Dámy a pánové, právě jste viděli vskutku velmi zajímavou událost. Nebyla natočena jednou, ale čtyřmi různými kamerami ze čtyř různých úhlů. Není pochyb o tom, že onen záblesk není důsledkem jakéhokoliv odrazu, nýbrž exploze, detonace, střely, zkrátka stalo se tam něco, za čímž nestál terorista s nožem na otvírání kartónových krabic.

Podívejme se znovu na objekt připevněný k trupu letadla a položme si otázku: Může na komerčním letišti něco takto velkého uniknout pozornosti pasažérů, posádky i zavazadlového a servisního personálu? Zřejmá odpověď je ne- něco tak velkého by pozornosti neuniklo. Což vyvolává otázku: Odkud toto letadlo vzlétlo? A bylo to vůbec ve skutečnosti dopravní letadlo?

Žena na ulici: To nebyly American Airlines, to nebyly American Airlines!

moderátor: ...Marc Birnbach, zaměstnanec Fox News, je s námi na telefonu. Marc byl svědkem, jak jsme porozuměli. Marku, byl jsi dost blízko na to, abys mohl na letadle spatřit nějaká označení?

Marc Birnbach: Zdravím vás, pánové. Ano, bylo to... určitě to bylo modré logo. Bylo to jako kruhové logo vpředu na letadle. Poblíž... určitě to bylo poblíž předku. Rozhodně to nevypadalo jako komerční letadlo. Neviděl jsem po straně žádná okna a... rozhodně velmi nízko. Jsem hrozně vystrašený. Jsem z toho úplně mimo. Nemůžu uvěřit tomu, co jsem právě viděl.

moderátor: Ano, všichni jsme otřeseni. Díváme se tady na živý přenos, ale vyšší patra Světového obchodního centra na Manhattanu jsou nyní v plamenech poté co do jeho stěn zřejmě narazila dvě velká letadla, mluvíme tady o tryskových dopravních letadlech, kolem 9. hodiny ráno. Marku, pokud co říkáš, je pravda, mohla by to být nákladní letadla nebo něco tak, říkal jsi, že jsi neviděl po straně žádná okna?

Marc Birnbach: Neviděl jsem po stranách žádná okna, viděl jsem nízko letící letadlo, byl jsem asi blok od metra v Brooklynu a to letadlo kleslo velmi nízko, a jak říkám, nebylo to běžné letadlo, podobné těm, jaká jsem dosud vídal na letišti, bylo to letadlo s modrým logem vpředu a prostě nevypadalo, že by patřilo do téhle oblasti, abych byl upřímný, myslím tím, že to nebyla nehoda.


Právě jsme slyšeli svědectví, která popírají oficiální zprávu o tom, že komerční dopravní letadlo narazilo do Světového obchodního centra. Takže pokud by to nebylo komerční dopravní letadlo, musel by to být buď soukromý, nebo vojenský letoun, a myslím, že ten soukromý můžeme vyloučit. Pokud to tedy byl vojenský letoun, vysvětlovalo by to možnost, že bylo něco připevněno k jeho trupu. Phil Jayhan, webmaster stránky letsroll911.org a mnoho dalších lidí předpokládá, že je to vskutku jakýsi druh podvěsu, připevněného k trupu. Mnoho našich posluchačů jsou bývalí armádní zaměstnanci a souhlasili s tím, že je to pravděpodobná varianta. Když k tomu přidáte ten záhadný záblesk, který se objeví na straně Světového obchodního centra ve chvíli, kdy se letadlo dotkne budovy, myslím, že asi můžeme souhlasit s tím, že to byl nějaký druh zápalné bomby nebo výbušniny, která měla sloužit jako zápalka, jež by zažehla to ohromné množství paliva, které se rozptýlí okamžitě po nárazu letadla do budovy.

Dalším zkoumáním tohoto klipu přijdete na to, že záblesk a kontakt trupu s budovou jsou zcela oddělené události. Někteří lidé se vyslovili v tom smyslu, že záblesk byl výsledkem kontaktu trupu s budovou Světového obchodního centra. Ale jak je patrno, záblesk je skutečně na pravé straně trupu a v okamžiku, kdy se trup dotkne věže Světového obchodního centra, vidíte odlesk záblesku na trupu, což rovněž přispívá k tvrzení, že se jedná o dvě oddělené události.

Nepochybně to, co jsme dosud viděli v tomto dokumentu, je přinejmenším znepokojující. Zjistit, že nám nebyla nutně sdělena pravda o tom, co se stalo v Pentagonu 11. září a nyní v souvislosti s videozáznamy, které jste právě zhlédli, a svědectvími, která jste právě slyšeli, shledat, že se toho stalo celkově daleko více, když let 175 narazil do jižní věže. Potřeboval jsem více informací. Potřeboval jsem více důkazů, které by ukazovaly, že 11. září šlo o něco jiného. A jedinou cestou, jak získat více informací, bylo vrátit se k prvnímu letadlu, letu 11 společnosti American Airlines, které narazilo do severní věže. Francouzští filmaři Naudet brothers točili v New Yorku dokument o newyorských hasičích a tento klip je jediným známým záznamem prvního letadla, které narazilo do první věže.

Znovu se podívejme na tento videozáznam. Tentokrát zpomaleně. První, čeho si všimnete, když se letadlo blíží k věži je, že jsme příliš daleko na to, aby bylo možné udělat zřetelný záběr na detaily letadla. Proto je těžké rozpoznat, zda je něco připevněno ke spodku letadla, což byl případ letu 175. Nicméně, je zde jedna podobnost. Přesně v momentu, kdy letadlo naráží, objeví se záblesk. Znovu se podívejme a uvědomme si, když vidíme letadlo narážet, že záblesk se objevuje těsně před tím, než letadlo narazí do severní věže. Tentokrát si, zatímco sledujeme záznam, všimněme stínu, který se blíží zprava odzdola po věži Obchodního centra a uvědomte si, že tento stín nedosáhne bodu nárazu před letadlem a naopak. To je velmi důležité, protože záblesk se objeví před tím, než se stín a letadlo setkají.

Nyní si tento videozáznam pustíme pozpátku. Uvidíte, že jak se letadlo pomalu vrací od severní věže, budova se vrací do neporušeného stavu a pak se objevuje záblesk, což znamená, že se záblesk objevil předtím, než letadlo narazilo do severní věže.

Ještě jednou. Tento videoklip ukazuje záblesk při nárazu letadla do severní věže.

Videozáznam, který jsme právě prozkoumali, pochází opět z dokumentu Naudet brothers, který byl natáčen v ulicích New Yorku 11. září ráno. Tento dokument o newyorských hasičích byl kompletován až později a nebyl odvysílán v televizi, ve skutečnosti neexistovala žádná reportáž o zásahu severní věže letem 11. Konečně - byl to překvapivý útok. Takže jak vysvětlíme následující komentář George W. Bushe, když neexistovala žádná živá televizní zpráva zobrazující zásah první věže letadlem?

Student: Jaká byla první věc, která vám probleskla hlavou, když jste slyšel o tom, že letadlo narazilo do první...

George W. Bush: No, seděl jsem ve školní budově na Floridě. Sešel jsem dolů, abych řekl svému bráškovi, co dělat a... běž dál a sedni si... Dělám si srandu, Jebe. TOhle mám po matce..., no, nicméně... Seděl jsem tam a náčelník štábu..., no, nejdřív ze všeho jsme šli do třídy, viděl jsem to letadlo, jak letí na první budovu, byla tam zapnutá televize a ... víte, myslel jsem si, že to byla chyba pilota.


Okamžitě se najdou určití lidé, kteří se budou snažit minimalizovat nebo popřít to, o čem jsme v tomto programu hovořili, a překroutit to v nějaký druh politického fotbalu. Řeknou, že jsme levičáci, nebo že jsme typy demokratických liberálů, a že bušíme do Bushe. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Nezapomínejme, že to bylo ještě za Clintonovy vlády, kdy jsme spustili raketový útok na Afghánistán a Súdán, abychom zničili to, co se později ukázalo být továrnou na aspirin, protože přišla mylná zpráva, která říkala, že se tam vyrábějí chemikálie. Děje se to znova, přátelé. Nemá to nic společného se spory liberálů a konzervativců, demokratů a republikánů nebo levice s pravicí. Vše je to o tom, co je správné a co nesprávné.

Na začátku tohoto programu jsme si hráli s asociací slov, pokud si vzpomínáte, tím slovním spojením byla konspirační teorie. Nyní jste viděli dostatek důkazů, abyste pochopili, že zde máme co do činění s konspirací. Je zde množství důkazů, které tuto teorii podpírají. Konspirační teorií je vlastně myšlenka, že Usáma bin Ládin měl něco společného s útoky z 11. září. Nezapomeňme, že 23. září 2001 prohlásila Condoleezza Rice, národní poradce pro bezpečnost, že mají důkazy, které spojují bin Ládina s teroristickými útoky, a že tyto důkazy budou v příslušné době uveřejněny. Amerika a svět stále čekají na tyto důkazy. A mezitím jsme od 11. září nezahájili jednu, ale dvě války - v Afghánistánu a v Iráku, které byly založeny na neexistujících důkazech, nebo... na konspirační teorii.

George W. Bush: Naše válka je proti zlu, ne proti Islámu.

George W. Bush: My si nemyslíme, že zodpovědnost je na nějakém náboženství. Válčíme proti zlu.


To, co vidíme na tomto videu, by nám mělo dát důvod k tomu, abychom se zastavili a znovu si promysleli vše, co nám bylo řečeno o 11. září. Média a naše vláda vytrvale tluče do Amerických hlav, že za útoky na Ameriku z 11. září stáli teroristé s nožem na otvírání lepenkových krabic. A my si teď po zhlédnutí tohoto videa uvědomujeme, že to možná nebyli teroristé a nůž na lepenkové krabice, kdo vyvolal záblesky před nárazem do severní i jižní věže. A stejně tak to nemohli být teroristé s nožem na lepenkové krabice, kteří měli přídavné zařízení na spodku letu 175. Ačkoliv vyplývá z toho jedna skutečnost, a to že máme válku za svobodu. Ale válka za svobodu není vedena těmi, kteří ji vyhlásili. Přece jen - kolik vašich svobod vám vzal Usáma bin Ládin, nebo Taliban, nebo Saddám Husajn? Odpověď je žádné. Vaše svobody vám berou lidé, kteří přísahají, že vaše svobody brání. Stejnou měrou republikáni a demokraté. Váš kongres. Váš senát. Váš prezident. Máme válku za svobodu. A nyní díky návrhu zákona o národní bezpečnosti, vlasteneckému zákonu, návrhu zákona o teroristech, zákonu o modelových situacích zdravotnické připravenosti ve stavech ohrožení máme scannery otisků palců, a scannery duhovek, systémy rozpoznávající tváře, detektory kovů. Na letištích máme přístroje skenující tělo včetně tělních dutin. Ano, máme válku za svobodu. A nezapomeňme na to, co řekl George Bush o konspiračních teoriích:

George W. Bush: Netolerujme nestoudné konspirační teorie týkající se útoků z 11. září, záludné lži, které se pokoušejí přesouvat zodpovědnost směrem od samotných teroristů, od těch, jež jsou vinni.

George W. Bush: Každý národ v každém koutě světa teď musí učinit rozhodnutí. Buď jste s námi, nebo s teroristy.

Rudolph Giuliani: ...mnohem klidnější situaci a mnohem lepší evakuaci a tito lidé...

Žena z publika: Můj syn byl zavražděn! Zavražděn!

Reportér z publika: Ptejme se na podstatné otázky. Ptejme se na podstatné otázky, je to nefér? A co ten kryt? Nezeptali jste se ho na požár krytu úřadu pro organizaci ve stavech ohrožení! Pamatujte si tohle: Vaše vláda financovala a vycvičila Al-Kajdu! Řeknu to ještě jednou. Vaše vláda financovala a vycvičila Al-Kajdu!


A teď se ptám Ameriky a lidí po celém světě: Kam až se necháte zatlačit, než se začnete bránit?
(konec dokumentu)